Buferzonas izveide, Daugavpils

Buferzonas izveidi pie Komunālajiem kapiem, Daugavpilī