Cenas

Darba Nosaukums  Materiāli un darbs  Apjoms/Mērvienība   Cena  
Konsultācijas       
Izbraukšana uz objektu Rīgas robežās - -  bezmaksas 
Objekta novērtēšana ārpus Rīgas  (sākot no) - -  no 30.00EUR 
Objekta novērtēšana ārpus Latvijas  (sākot no) - -  no 250.00 EUR 
Projektēšana un skiču projektešana      
Objekta apsekošana, situācijas izpēte dabā un analītiskā fotofiksācija. Teritorijas funkcionālā analīze apkārtējās vides kontekstā.  Kokaugu inventarizācija. - -  no 50.00 EUR  
Teritorijas labiekārtojuma koncepcija ar apstādījumiem, tehniskajām, apkalpes u.c. zonām. Labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu izvietojums. Vizualizācijas, gājēju celiņu, reprezentatīvo laukumu un ieejas zonu segumu principiālie risinājumi. Teritorijas apgaismojuma shēma ar gaismekļu tipiem. - -  no 300-600.00 EUR 
Tāmes izveidošana līdz 1000 m2 - -  50.00 EUR  
Tāmes izveidošana virs 1000 m2 - -  no 75.00 EUR  
Tehniskais projekts       
Apstādījumu plāns ar piesaistēm un detalizētiem apstādījumu zonu risinājumiem.   - -  no 300-600.00 EUR 
Gājēju ceļu un laukumu segumu plāns, griezumi, detalizēti segumu raksta un krāsu risinājumi, materiālu specifikācija. - -
 Gaismekļu izvietojuma plāns ar piesaistēm un apgaismes elementu tipiem (bez elektroapgādes projekta). - -
Bērnu rotaļu laukumu detāla izstrāde. - -
Ūdens elementu (dekorātīvie baseini, dīķi, strūklakas, strauti, kaskādes, ūdenskritumi, ūdens sienas) datālā izstrāde un tehniskais risinājums. - -
Automātiskais laistīšanas sistēmas principiālais plāns ar pieslēgumu vietām. - -  no 150.00 EUR  
Detalizēti atsevišķu stādījumu zonu plāni, akmens dobes, alpināriji un t.t. - -  no 20.00 EUR 
Dobes sagatavošana un ierikošana       
Dobes sagatavošana ziemcietēm un vasaras puķēm + iestadīšanas  Sagatavošana esošā augsnē, kūdra, minerālmēsli un darbs m2  no 20.00 EUR 
Dobes sagatavošana kokaugiem + iestadīšanas  Sagatavošana esošā augsnē, kūdra, minerālmēsli un darbs m2  no 25.00 EUR 
Dobes ierīkošana rododendriem + iestadīšanas  Sagatavošana esošā augsnē, kūdra, minerālmēsli un darbs m2  no 30.00 EUR 
Dobes sagatavošana akmens dārzam + ierikošana  Sagatavošana esošā augsnē, akmeņi, oļi un darbs m2  no 30.00 EUR  
Dzīvžogu iestadīšana un serviss      
Vietas sagatavošana + tuju iestādīšana (līdz 1.0m augstuma) Sagatavošana esošā augsnē + kūdra gab.  no 7.00-13.00 EUR 
Vietas sagatavošana + tuju iestādīšana (līdz 2.0m augstuma) Sagatavošana esošā augsnē + kūdra gab.  no 15.00-20.00 EUR 
Vietas sagatavošana + tuju iestādīšana (līdz 3.0m augstuma) Sagatavošana esošā augsnē + kūdra gab.  no 20.00 - 30.00 EUR 
Dzīvžogu apgriešana  - par metru  no 10.00 EUR 
Dzīvžogu tīrīšana  - par metru  no 10.00 EUR 
Dzīvžoga atjaunošana un mēslošana  - par metru  no 5.00 EUR 
Augu stādīšana       
Vasaras puķes Darbs gab.  1.50EUR 
Ziemcietes Darbs gab.  1.75 EUR 
Lapu kokaugi Darbs gab.  no  3.50 EUR 
Skuju kokaugi Darbs gab.  no 4.50 EUR 
Rododendri Darbs gab.  no 15.00 - 50.00 EUR 
Puķu pārstādīšana Darbs gab.  2.50 EUR 
Mulčēšana (darbs) Darbs par maisu  1.70 EUR 
Zāliena ierikošana       
Zāliena ierīkošana Seklas, minerālmēsli un darbs m2  no 3.50 EUR 
Zāliena ierīkošana - melnzeme - 5 cm Melnzeme, sēklas, minerālmēsli un darbs m2  no 4.50 EUR 
Zāliena ierīkošana - melnzeme - 10 cm Melnzeme, sēklas, minerālmēsli un darbs m2  no 5.50 EUR 
Zāliena ierīkošana - melnzeme - 15 cm Melnzeme, sēklas, minerālmēsli un darbs m2  no 6.00 EUR 
Paklājzāliens Melnzeme, paklājzāliens un darbs m2  no 9.00 EUR 
Stiprināts zāliens ar sietu Siets, melnzeme, z. sēkla un darbs m2  no 15.50 EUR 
Stiprināts zāliens ar betona šūnām Visi materiāli un darbs m2  no 35.00 EUR 
Stiprināts zāliens ar EKO šūnām Visi materiāli un darbs m2  no 30.00 EUR 
Pļavas tipa zāliens Melnzeme, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2  no 4,50 EUR 
Koku zaģēšana un vainagu veidošana    m2  
Augļu koku vainagu veidošana, līdz 5 m Materiālu un darbs gab.  no 35.00 EUR 
Augļu koku vainagu veidošana, virs 5 m Materiālu un darbs gab.  no 45.00 EUR 
Krūmu apgriešana Materiālu un darbs gab.  no 3.00 EUR 
Krūmu atjaunošana Materiālu un darbs gab.  no 2.50 EUR 
Koku vainagu veidošana Materiālu un darbs gab.  no 40.00 EUR 
Lielo koku zāģēšana Materiālu un darbs gab.  no 150.00 EUR 
Atbalsta sienas un kāpnes       
Atbalsta sienas izbūve - līdz h-50 cm, plat. 30 cm Pamats, materiāli, darbs m2 no 60.00 EUR
Atbalsta sienas izbūve - līdz h-100 cm, plat. 30 cm Pamats, materiāli, darbs m2 no 95.00 EUR
Mūra izbūve Pamats, materiāli, darbs m2 no 160.00 EUR
Mūrēšanas darbi ar akmeni Darbs m2 no 70.00 EUR
Akmens kāpņu izbūve Darbs m2 no 55.00 EUR
Betona kāpnes ar apdari Pamats, materiāli, darbs m2 no 55.00 EUR
Krastu stiprināšana       
Nogāzes stiprināšana ar preterozijas tīklu Visi materiāli, augi un darbs m2 no 10.00 EUR
Nogāzes stiprināšana ar ģeo režģi Visi materiāli un darbs m2 no 25.00 EUR
Nogāzes stiprināšana ar laukakmeņiem Visi materiāli un darbs m2 no 55.00 EUR
Brūģešana un brūģa tīrīšana      
Brūģa uzlikšana līdz 20 m2 Visi materiāli un darbs m2  no 60.00 EUR 
Brūģa uzlikšana no 20 m2-100 m2 Visi materiāli un darbs m2  no 50.00 EUR 
Brūģa tīrīšana  Visi materiāli un darbs m2  no 3.00 EUR